Este exorcismul o practică biblică?

Întrebare:

Este exorcismul o practică biblică? 

Isus scoate dracii din oameni

Potrivit Sfintelor Scripturi, exorcismul este expulzarea duhurilor rele dintr-o persoană prin rugăciunea făcută cu credință în Numele Domnului Isus Hristos. Această practică a fost folosită de Domnul Isus Hristos, apoi transmisă apostolilor și ucenicilor Mântuitorului.

Însă trebuie de menționat că exorcismul este o practică veche întîlnită la evrei și păgâni. Practicarea acesteia este diferită de expulzarea duhurilor rele de Domnul Isus Hristos și biserica Sa. Atât evreii, cât și păgânii foloseau o formulă magică pentru expulzarea duhurilor rele dintr-o persoană sau loc (Fapte 19:11-20, Marcu 9:38-39).

Lucrarea Domnului Isus de expulzare a duhurilor rele

Pentru Domnul Isus lucrarea de expulzare a duhurilor rele a fost un aspect important al lucrării Sale publice prin care ne-a comunicat lucrarea și inaugurarea Împărăției lui Dumnezeu în viața celor ce cred în El. Minunile de expulzare a duhurilor rele înseamnă legarea Satanei și instituirea domniei lui Hristos în viața oamenilor.

Și cărturarii, cari se pogorîseră din Ierusalim, ziceau:,,Este stăpînit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor„. Isus i-a chemat la El, și le-a zis, în pilde: ,,Cum poate Satana să scoată afară pe Satana? Dacă o împărăție este desbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este desbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuș, este desbinat, și nu poate dăinui, ci s’a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jăfuiască gospodăria, decît dacă a legat mai întîi pe omul acela tare; numai atunci îi va jăfui casa. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele, pe cari le vor rosti oamenii, li se vor ierta; dar oricine va huli împotriva Duhului Sfînt, nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat vecinic„. Aceasta, pentrucă ei ziceau:,,Are un duh necurat„.Atunci au venit mama și frații Lui, și, stînd afară, au trimes să-L cheme. Mulțimea ședea în jurul Lui, cînd I-au spus:,,Iată că mama Ta și frații Tăi sînt afară și Te caută„.El a răspuns:,,Cine este mama Mea, și frații Mei?„Apoi, aruncîndu-Și privirile peste cei ce ședeau împrejurul Lui:,,Iată,„a zis El,,,mama Mea și frații Mei! Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră și mamă„. (Marcu 3:22-35)

Lucrarea de expulzare a duhurilor rele de către Domnului Isus a fost confruntarea directă cu împărăția lui Beelzebul, demonstrând puterea și prezența Împărăției lui Dumnezeu. Această lucrare nu a fost făcută în baza unei tehnici sau formule magice folosite de Domnul Isus, ci în baza puterii și autorității Sale de Dumnezeu.

În Evanghelia după Marcu sunt patru relatări cînd Domnul Isus scoate draci (Marcu 1:21-28, 5:1-20, 7:24-30 și 9:14-29). În toate aceste relatări vedem că duhurile rele mărturiseau că Isus este Fiul lui Dumnezeu și la cuvântul Lui ieșeau din om. Deci, vedem că Domnul Isus nu a folosit nicio rugăciune specifică și nici formulă magică sau truc pentru scoaterea dracilor din oameni, ci lucrarea Lui de expulzarea a duhurilor rele este lucrarea de milă a lui Dumnezeu față de oameni.

Lucrarea de expulzare a duhurilor rele de către apostoli

Autoritatea lui Isus asupra puterii Satanei a fost transmisă ucenicilor Săi. În trimiterea ucenicilor la oile pierdute ale casei lui Israel Domnul Isus le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate. În toate cele trei Evanghelii este relatat acest eveniment: Matei 10:1-8, Marcu 3:13-19, 6:7-13, Luca 9:1-6.

Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintîi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu; Simon Cananitul, și Iuda Iscarioteanul, cel care a vîndut pe Isus. Aceștia sînt cei doisprezece, pe cari i-a trimes Isus, după ce le-a dat învățăturile următoare: Să nu mergeți pe calea păgînilor și să nu intrați în vreo cetate a Samaritenilor; ci să mergeți mai de grabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum, propovăduiți, și ziceți:,,Împărăția cerurilor este aproape!„Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. (Matei 10:1-8)

citeste mai mult: https://moldovacrestina.md/este-exorcismul-o-practica-biblica/

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s